Redaktor podkreśla, że komunikacja jest ważna w każdym działaniu społecznym, a często najważniejsza, choć jej problemy są często niedostrzegane, albo bagatelizowane. Model biomedyczny opieki zdrowotnej kieruje uwagę na problemy ciała, diagnostykę laboratoryjną, zabiegi, farmaceutyki, procedury. Oddala pacjenta od rozmowy z lekarzem (mającym na nią coraz mniej czasu), zanika niezbędna empatia, chory jest traktowany przedmiotowo. - Najnowsze nawet osiągnięcia medycyny nie zdadzą się na wiele, gdy zaniknie bezpośrednia komunikacja (i przekonywanie) pacjenta – podkreśla profesor Goban-Klas.

Dodaje, że opracowanie to jest pierwszą polską obszerną publikacją na temat nowej dyscypliny z zakresu nauk społecznych i nauk o zdrowiu - komunikacji zdrowotnej, health communication.

„Health communication, komunikacja zdrowotna, jest dziedziną nauk o zdrowiu oraz nauk o mediach i komunikacji społecznej wszechstronnie analizującą problemy współczesnej komunikacji na trzech płaszczyznach: personalnej (np. lekarz-pacjent), organizacyjnej (w ramach i na zewnątrz placówki medycznej, w tym PR, komunikowanie kryzysowe i ryzyka, reklamę społeczną, reklamę leków bez recepty, informatykę medyczną) oraz medialną - wizerunek lekarza w tabloidach, serialach TV, “doktor Google”, itd. ”” – pisze profesor Goban-Klas we wstępie do książki.

Książka składa się z trzech części poprzedzonych wprowadzeniem i zawierających po pięć analiz szczegółowych tematów i przypadków. Autorami są wybitni polscy filozofowie, językoznawcy, psychologowie, socjolodzy, informatycy oraz medioznawcy, między innymi profesorowie Jerzy Bralczyk, Józef Lipiec, Jerzy Olędzki, Ryszard Tadeusiewicz, znani naukowcy z dziedziny zdrowia publicznego i organizacji - Dorota Cianciara, Barbara Jacennik, Jan Stępniewski.

Według profesora najważniejsza z punktu widzenia inspiracji praktycznego działania jest część II, dotycząca organizacji, która przedstawia problemy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej placówki medycznej. „Dla studentów medycyny wartościowe będą rozważania części I, zatytułowanej Osoba - o rozmowie lekarz-pacjent i empatii lekarskiej, dla praktyków lekarzy ważna będzie - część III - Media, a w niej analiza casusu procesu dr G., obrazu lekarza w serialach medycznych, oraz wkraczania nowych mediów - w tym smarfonów - w diagnozy i monitorowanie zdrowia” – mówi profesor Goban-Klas.

Książka będzie dostępna w Księgarni Profino.

Tomasz Goban-Klas, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor emeritus Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; recenzent Narodowego Centrum Nauki, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; członek Komitetu Prognoz Polska 2000+ Polskiej Akademii Nauk; autor publikacji z zakresu mediów i komunikacji społecznej.


Na temat komunikacji w ochronie zdrowia czytaj także:

Wyniki ankiety szpitala: pacjenci oczekują lepszej komunikacji >>>
Szpital w Kostrzynie pyta o opinie i oczekiwania >>>
Lux Med: nowy kanał komunikacji z pacjentami: „Zapytaj lekarza przez Internet” >>>