Usługa „Zapytaj lekarza” polega na zadaniu lekarzowi uzupełniającego pytania poprzez Portal Pacjenta do wizyty, która miała miejsce w ciągu ostatnich 40 dni. Pytania można zadawać wybranym lekarzom, przy których nazwisku w Portalu Pacjenta widoczna jest ta opcja. Przy zadawaniu pytania pojawia się również informacja kiedy lekarz najwcześniej będzie mógł udzielić odpowiedzi. Pytania powinny dotyczyć zagadnień medycznych związanych z wydanymi zaleceniami.

- Jakość obsługi pacjenta niezmiennie pozostaje naszym priorytetem, a interaktywne narzędzia w znacznym stopniu podnoszą komfort korzystania z opieki medycznej. „Zapytaj lekarza” to kolejny kanał komunikacji, który pozwala nam być blisko pacjentów – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Portal Pacjenta umożliwia ponadto rezerwowanie i odwoływanie wizyt u lekarza, przeglądanie historii wcześniejszych konsultacji, sprawdzenie grafików pracy lekarzy i informacji o lokalizacji placówek należących do Grupy. Ponadto portal zawiera wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych w placówkach własnych Grupy wraz z komentarzem lekarza, a także wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych  w placówkach współpracujących. Portal Pacjenta jest również dostępny na urządzeniach mobilnych, takich jak np. smartfon.

Grupa Lux Med to największa firma medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Opieka medyczna świadczona jest w 143 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach Lux Med i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed w Warszawie działa specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów „fee for service”. Grupa ma pięć szpitali. Z Grupą współpracuje około. 1500 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad 1 200 000 pacjentów.