29 sierpnia 2012 r. Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła „Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2011” oraz przyjętego przez Radę Ministrów Harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2012, wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2013 i 2014 (druk nr 476). Sprawozdanie przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Igor Radziewicz-Winnicki.

Główne cele ww. programu to przede wszystkim zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory i osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów. W ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” realizowanych było 12 zadań. W 2011 r. zawarto 346 umów i przeznaczono na to blisko 260 mln zł, które wydatkowano m.in. na następujące programy: profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów, inwestycyjne, edukacyjne, poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów.

W dyskusji posłowie zwrócili uwagę m.in. na konieczność lepszej koordynacji działań, zwiększenia środków na profilaktykę i edukację oraz rozszerzenia o kolejne schorzenia programów onkologicznych, jak również postulowali potrzebę zmodyfikowania programu na kolejne lata oraz wdrożenia nowych metod diagnostyki i leczenia nowotworów. Ponadto posłowie pytali m.in. o kwestię dostępności do wczesnej diagnostyki i leczenia onkologicznego w poszczególnych województwach, analizę wykorzystania sprzętu do diagnostyki, akcje profilaktyczne dotyczące raka szyjki macicy i raka piersi, w tym o szczepienia na wirusa HPV,
w związku z niską skutecznością programów w tym zakresie, dostęp do chemioterapii niestandardowej.

Źródło: www.sejm.gov.pl