Kolejne szpitale stosują procedury okołooperacyjne
\\

Kolejne szpitale zadeklarowały stosowanie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej (OKK). Karta jest obecnie wykorzystywana przez 163 placówki. Prowadzenie Karty jest elementem procedur GRC (zgodność, ryzyko, ład), których celem jest między innymi zminimalizowanie ryzyka. 

Do grona szpitali, które zadeklarowały stosowanie Karty dołączyło sześć placówek. Pięć z nich to szpitale publiczne: ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, Szpital Specjalistyczny Inflancka w Warszawie, Szpital Powiatowy w Zawierciu, Regionalny Szpital w Kołobrzegu i Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach. Stosowanie Karty zadeklarował też Eskulap Bis s.c. E. Molska, S. Molski Szpital Eskulap Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Osielska.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna została opracowana przez specjalistów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na podstawie formularza Surgical Safety Checklist zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia w ramach inicjatywy "Bezpieczna chirurgia ratuje życie". 

W roku 2011 minister zdrowia wydał komunikat, w którym rekomendował stosowanie  Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej podczas zabiegów chirurgicznych w celu zapobiegania ewentualnym zdarzeniom niepożądanym. Stosowanie Karty poparły także organizacje: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

Pełna lista szpitali stosujących Okołooperacyjną Kartę Kontrolną jest dostępna na stronie CMJ - www.cmj.org.pl.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.cmj.org.pl, stan z dnia 8 października 2014 r.

\
Data publikacji: 8 października 2014 r.