Pierwsza placówką, która przystąpiła do TUW 9 grudnia 2015 roku było Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.  Obecnie do towarzystwa należy kilkanaście szpitali i kilkanaście grup kapitałowych, a wśród nich Polska Grupa Górnicza, Polska Grupa Energetyczna, Tauron, Enea, Wytwórnia Papierów Wartościowych. 

- Rośnie świadomość ubezpieczeniowa pacjentów placówek medycznych, którzy są mocno wspierani przez kancelarie odszkodowawcze. Wzajemność w ubezpieczeniach to jedyna szansa dla szpitali by utrzymać składki na obecnym poziomie – podkreśla Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW PZUW.

W Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim przeprowadzono już audyt medyczny. Pozwoliło to poznać specyfikę i warunki działania placówki, ocenić precyzyjnie ryzyka  oraz zaplanować szkolenia dla personelu medycznego, które rozpoczęły się po podpisaniu umowy z TUW PZUW. Eksperci uczą między innymi podstaw komunikacji z pacjentami, a także prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej.

 


- Najwyższa jakość usług świadczonych przez TUW PZUW pozwoli nam w przyszłości wdrażać w życie nowe standardy podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu szpitala - mówi Dorota Kowalska, dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

- To dla nas bardzo ważne, że kolejna placówka medyczna zaufała TUW PZUW. Taka forma ubezpieczenia opiera się na zasadzie wzajemności. To ogromna korzyść dla każdego z podmiotów, a w tym przypadku także dla pacjentów. Dzięki tej współpracy możemy zminimalizować ryzyko medyczne i systematycznie zwiększać bezpieczeństwo diagnozy i leczenia – mówi Piotr Daniluk, dyrektor ds. medycznych w TUW PZUW.

Według danych przytaczanych przez PZU, tylko w Europie już ponad połowa działalności medycznej ubezpieczana jest na zasadach wzajemności.

Źródło: www.pzu.pl