"Ból jest wszechobecny, ponad podziałami na jednostki chorobowe, ponad specjalizacjami lekarskimi. Niestety, system opieki zdrowotnej zdaje się tego nie dostrzegać, marginalizując problemy pacjentów bólowych" - napisano w liście otwartym.

Autorzy listu ocenili, że "nie istnieje priorytet leczenia bólu, nie ma spójnej polityki leczenia, nie istnieją klarowne standardy leczenia przeciwbólowego w polskich szpitalach i poradniach opieki zdrowotnej - wszystko zależy od wiedzy i chęci lekarzy oraz środków finansowych lecznicy i samego pacjenta".

Koalicja podkreśliła, że "banalną, aczkolwiek jakże trudną do pokonania barierą, staje się brak specjalnych recept Rpw (na silne leki przeciwbólowe) u lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów".

W liście wezwano adresatów "jako decydentów, do wypracowania skutecznej ogólnopolskiej strategii leczenia bólu, umocowania jej w formie inicjatywy ustawodawczej oraz przełamania absurdów obecnego systemu, tak aby każdy polski pacjent otrzymał - zgodnie ze swoim prawem - odpowiednie leczenie przeciwbólowe, bez względu na rozpoznanie oraz miejsce udzielania świadczeń".

"Wierzymy, że w środowisku medycznym drzemią ogromne pokłady wiedzy i pomysłów rozwiązań systemowych, dlatego będziemy zabiegać o publiczną dyskusję w tym obszarze oraz realne działania" - czytamy w liście.

Koalicja przypomniała, że grupa międzynarodowych ekspertów leczenia bólu OPENMInds (Opioids and Pain European Network of Minds) opublikowała w 2012 r. "Białą Księgę w leczeniu bólu w Europie", która zawiera pomysły rozwiązań systemowych możliwych do wdrożenia w każdym kraju Europy, również w Polsce.

"Oczekujemy, że nasze zaangażowanie stanie się pomostem łączącym wiedzę środowiska medycznego i moc sprawczą Państwa jako decydentów oraz przełoży się na rozpoczęcie działań zmierzających do poprawy bólu u pacjentów w Polsce" - podkreślono.

Koalicja na Rzecz Walki z Bólem skupia organizacje pacjentów i Towarzystwa Naukowe w celu propagowania tematu leczenia bólu wśród pacjentów, mediów oraz lekarzy.