W badaniu, prowadzonym przez zewnętrzną firmę, wzięło udział 200 osób. Ankietowani zostali poproszeni o odpowiedzi na 13 pytań dotyczących ogólnej oceny funkcjonowania centrum, oceny personelu medycznego oraz jakości świadczonych usług, warunków infrastrukturalnych, strony internetowej oraz dostosowania centrum dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Respondenci udzielali odpowiedzi w skali od 1 do 6.

Osoby ankietowane bardzo wysoko oceniły biały personel, w szczególności kompetencje oraz profesjonalizm lekarzy i pielęgniarek podczas wykonywanych zabiegów, a także kulturę osobistą zespołu medycznego oraz relacje z opiekunami hospitalizowanych osób. Ogólna ocena funkcjonowania ŚCP została oceniona bardzo dobrze, bowiem 46 procent respondentów oceniło ją na 5, co trzeci ankietowany na 6. Ponadto, według ankietowanych, na bardzo wysokim poziomie stoi jakość usług medycznych na oddziałach pediatrycznych. Doceniona została także skuteczność udzielanej pomocy oraz komfort pobytu w sali z chorym dzieckiem.

Czytaj:  Czas oczekiwania i profesjonalizm personelu – najważniejsze dla pacjentów>>>

Dr n. med. Zdzisław Domagała, kierownik Kliniki Pediatrii ŚCP mówi, że po przeniesieniu szpitala dziecięcego zdecydowanie poprawiły się warunki pracy lekarzy pediatrów oraz warunki lokalowe. 

– Mamy mniej zakażeń szpitalnych, lepszą bazę diagnostyczną i uważam, że sprzyja to dalszemu rozwojowi pracy zawodowej lekarzy – dodał. 

Właściwe oznakowanie oddziałów i gabinetów lekarskich oraz estetyczny wygląd szpitalnych sal i korytarzy także zyskały wysokie noty w ankietach. Nowy pawilon pediatryczny spełnia wymagania osób niepełnosprawnych, są tu odpowiednio szerokie przejścia oraz korytarze, nie brakuje specjalnie przystosowanych łazienek.

Z ocen zawartych w ankietach wynika, że należy poprawić stronę internetową placówki oraz jakość serwowanych posiłków. Wielu respondentów uważa, że przy szpitalu nadal brakuje miejsc parkingowych.

W ankiecie znalazło się również pytanie o ocenę połączenia szpitala dziecięcego  z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Ponad 80 procent ankietowanych bardzo dobrze i dobrze oceniło decyzję o przeniesieniu „szpitalika" z ulicy Langiewicza na ulicę Grunwaldzką. Większość ankietowanych, bo ponad 90 procent, zadeklarowało, że będzie polecać Świętokrzyskie Centrum Pediatrii innym osobom.

Dowiedz się więcej z książki
Dziecko - pacjent i świadczeniobiorca. Poradnik prawny
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł