W budynku tym mieszczą się między innymi chirurgia szczękowo-twarzowa, oddział wewnętrzny i oddział intensywnej terapii. Przy ulicy Wojska Polskiego działają poradnie. Tutaj ma powstać między innymi izba przyjęć i pracownia tomografii komputerowej. Po wyremontowaniu pozostałej części obiektu mogłyby się tutaj znaleźć także oddziały szpitalne.

Dyrekcja szpitala planuje także wybudowanie nowego obiektu, który zostanie połączony ze starą częścią łącznikiem.

Cały tekst www.kielce.gazeta.pl