W związku z tymi regulacjami prawnymi „medyczne dane osobowe”, czyli przede wszystkim wyniki badań wykonywanych w medycznych laboratoriach diagnostycznych podlegają najwyższej ochronie – jako dane osobowe wrażliwe.

Izba podkreśla, że zgodnie z przytoczonymi przepisami nie powinno się wydawać wyników badań przeprowadzonych bez skierowania lekarskiego innej osobie niż osoba zlecająca, (chyba że zachodzą wyjątki przewidziane w przepisach prawa). 

Czytaj: Tajemnica lekarska problemem w procesach lekarzy>>>

„Tego rodzaju postępowanie pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w zakresie postanowień szczególnych ustaw, które określają obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej” – informuje komunikat KIDL.

Dowiedz się więcej z książki
Ochrona danych medycznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome