Grzegorz Zagórny zajmował się gospodarką lekową jeszcze w Śląskiej Kasie Chorych. Stanowisko naczelnika wydziału zajmował także w śląskim oddziale NFZ. We wrześniu 2012 roku konkurs na dyrektora oddziału wygrał Grzegorz Nowak i wybrał Zagórnego na swojego zastępcę ds. medycznych.

Zagórny stracił stanowisko, gdy pod nieobecność dyrektora Nowaka podjął decyzję o przedłużeniu kontraktu dla katowickiego szpitala EuroMedic.

Cały tekst: http://katowice.gazeta.pl