Ogłoszony w 27 listopada 2014 roku projekt rozporządzenia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia wprowadza przede wszystkim dwa formularze - dla urodzenia oraz dla martwego urodzenia.

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 2 lutego 2005 roku posługuje się tylko jednym zbiorczym formularzem.

Formularze wypełniane są przez fachowych pracowników ochrony zdrowia i przekazywane do USC, ma to pozwolić na wydanie aktu urodzenia. Dane z formularzy trafiają także do GUS-u.

Analiza zebranych danych pozwala na ocenę jakości opieki zdrowotnej, obserwowanie pewnych trendów i w dalszej perspektywie usprawnianie działań w zakresie opieki okołoporodowej. 

Zakres informacji wskazanych w formularzach został znacznie poszerzony. Nowe dane, jakie należy uzyskać od pacjentki, obejmują takie informacje, jak przebieg ciąży (pierwsza wizyty, liczba wizyt), palenie papierosów (i okres ciąży w jakim pacjentka paliła papierosy), informacje o przebiegu porodu i sposobie jego zakończenia (poród samoistny, cięcie cesarskie, poród kleszczowy, etc.), czy informacje o wadach wrodzonych noworodka.

Co istotne, karty będą mogły być sporządzane w formie dokumentów elektronicznych.

Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.

Opracowanie: Alicja Plichta