Na początku kwietnia zostanie opublikowany komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Kolejne wydanie komentarza zostało wzbogacone o nowe przypadki kliniczne, poglądy doktryny, orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

„Zebranie w jednym miejscu zarówno poglądów doktryny i judykatury, jak i opracowane przypadki kliniczne wzorów pism procesowych, a także aktów wykonawczych pozwala udzielić czytelnikowi odpowiedzi na nurtujące go problemy powstające w praktyce w związku ze stosowaniem ustawy” – czytamy we wstępie do publikacji.

Książka stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony zdrowia psychicznego, dotyczących między innymi ochrony praw osoby chorej psychicznie, poszanowania jej godności oraz zapewnienia należytej pomocy, przyjęcia do szpitala psychiatrycznego lub do domu pomocy społecznej, instytucji przymusu bezpośredniego, postępowania przed sądem opiekuńczym w sprawach określonych w ustawie, ochrony tajemnicy stanu zdrowia pacjenta, metod jego leczenia i postępów w leczeniu oraz danych dotyczących jego życia osobistego.

Treść komentarza uwzględnia również zmiany, jakie zostały wprowadzone do ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) na mocy art. 20 ustawy z 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916). Zwrócono także uwagę na założenia projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020.

Książka dostępna jest w ramach przedsprzedaży w Księgarni Profinfo.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 15 marca 2016 r.