Wyróżnione jednostki to: American Heart of Poland S.A. w zakresie działalności Polsko-Amerykańskich Klinik Serca II Oddziału Kardiologicznego w Bielsku – Białej, Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach - Sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala Powiatowego w Brzezinach, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy w zakresie działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Opolskie Centrum Rehabilitacji w zakresie działalności Szpitala OCR w Korfantowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie działalności Szpitala Klinicznego (opieka psychiatryczna), Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w zakresie działalności Szpitala Powiatowego, Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie w zakresie działalności Szpitala, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy w zakresie działalności Centrum Onkologii, Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu w zakresie działalności Stacjonarnego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w zakresie działalności Szpitala oraz Szpital Skawina Sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala Wielospecjalistycznego im. Stanley Dudrick'a.

Czytaj: Szpitale powinny posiadać system zarządzania ryzykiem>>>

Siedem pierwszych szpitali zdobyło akredytację w ramach projektu "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Pełna lista akredytowanych szpitali dostępna jest na stronie www.cmj.org.pl.