Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 listopada 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Nr 80/2015/DSM wprowadza zmiany do kryterium oceny ofert - jakości, przez którą rozumie się zapewnienie przez oferenta między innymi pokoi z pełnym węzłem sanitarnym, kompleksową modernizację i/lub remont bazy hotelowej, żywieniowej i zabiegowej, wraz z wyposażeniem maksymalnie w okresie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń.

Pod pojęciem kompleksowości rozumie się prowadzenie procesu leczniczego w oparciu o naturalne surowce lecznicze, które są wydobywane z obszaru dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy gminy, w której świadczeniodawca udziela świadczeń oraz zapewnienie basenu z wodą leczniczą.

Czytaj: NFZ: zmiany w umowach na lecznictwo uzdrowiskowe>>>

Kryterium dostępności będzie spełnione w przypadku zapewnienia braku barier dla osób niepełnosprawnych , czyli zapewnienia 10 procent pokoi w turnusie, oferowanych w ramach umowy z NFZ dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo (także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Zarządzenie Nr 80/2015/DSM weszło w życie 18 listopada 2015 roku.

Dowiedz się więcej z książki
Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka i orzecznictwo
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł