Przepisy regulujące te kwestie weszły w życie w grudniu 2016 roku. Zgodnie z tymi regulacjami pytania testowe LEK, LDEK i PES mogą być udostępniane wyłącznie tej osobie, która przystępuje do egzaminu. Pytania można tylko oglądać, nie wolno ich kopiować w żadnej możliwej technice, zabronione jest również odręczne przepisywanie. Pytania będą udostępniane wyłącznie w Centrum Egzaminów Medycznych i nie można ich wynosić poza siedzibę Centrum.

Poza tym aby treść pytań mogła zostać udostępniona w trybie o dostępie do informacji publicznej od egzaminu musi upłynąć 5 lat.

Naczelna Rada Lekarska przypomina, że zabiegała o udostępnienie pytań egzaminacyjnych od 2012 roku. 7 czerwca 2016 roku Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek Rady i orzekł, że treść zestawów egzaminacyjnych z testów, które już się odbyły, jest informacją publiczną i nie ma powodów, aby dostęp do nich był ograniczany. 

Efektem tego wyroku miało być udostepnienie pytań z już przeprowadzonych egzaminów LEK, LDEK i PES, które miały być udostępniane lekarzom oraz lekarzom dentystom.
9 czerwca 2016 roku prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z prośbą o udostępnienie Naczelnej Radzie Lekarskiej pytań testowych z egzaminów LEK i LDEK oraz pytań z egzaminu PES ze wszystkich specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Dyrektor CEM jednak odmówił dostępu do pytań. Samorząd zaprotestował przeciwko temu, jednocześnie apelując do lekarzy, aby indywidualnie składali wnioski do dyrektora Centrum o udostępnienie pytań, a w przypadku odmowy – aby odwoływali się od decyzji.


Źródło: www.nil.org.pl


 [-DOKUMENT_HTML-]