– Zdecydowaliśmy, iż w tegorocznej edycji raportu zwrócimy szczególną uwagę na analizę najczęstszych problemów zdrowotnych pracowników poszczególnych grup zawodowych, zarówno pracowników produkcyjnych, mobilnych, biurowych, jak i zatrudnionych na stanowiskach decyzyjnych – tłumaczy dr hab. n.med. Bożena Walewska-Zielecka, Dyrektor ds. medycznych, członek Zarządu Medicover Polska.

- W tym celu przeanalizowaliśmy dane ponad 255 tysięcy osób aktywnych zawodowo w wieku 18-67 lat, reprezentujących większość branż polskiej gospodarki. Dzięki analizie już dziś wiemy, które obszary zdrowotne wymagają szczególnej uwagi – dodaje.

Jak pokazuje raport, głównym problemem zdrowotnym, który dotyka pracowników analizowanych grup zawodowych, jest nieprawidłowy wskaźnik masy ciała (Body Mass Index – BMI). W badanej populacji mniej niż połowa osób ma prawidłowe BMI, w tym jedynie co trzeci mężczyzna.

– Dane te są niepokojące, gdyż nieprawidłowa waga może być przyczyną wielu chorób przewlekłych, w tym cukrzycy czy chorób układu krążenia – podkreśla dr n. med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska, ekspert Medicover Polska w dziedzinie profilaktyki i zdrowia pracujących, współautorka raportu. – Raport wskazuje też na dość istotne problemy z cholesterolem. Prawie połowa osób aktywnych zawodowo ma prawidłowy poziom cholesterolu całkowitego.

 – Uzyskane wyniki to wyraźny sygnał dla pracowników, jak  i systemu ochrony zdrowia, jak ważna jest dziś inwestycja w edukację w zakresie zdrowego odżywiania i profilaktykę zdrowotną – dodaje dr Gorzelak-Kostrzewska.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Na kolejnym miejscu, pod względem częstości występowania, uplasowały się choroby układu oddechowego, stanowiące największe obciążenie dla pracowników na stanowiskach decyzyjnych – 41  procent oraz wśród pracowników mobilnych – 39,5 procenta. Ten problem dotyczy również pozostałych grup zawodowych.

Pamiętając o aspektach ekonomicznych choroby, w tym roku istotną część raportu przeznaczono na szczegółową analizę kosztów pracodawcy, związanych z najczęściej występującymi problemami zdrowotnymi.

W analizie ekonomicznej eksperci Medicover Polska odpowiedzieli na jedno  z najważniejszych pytań: od czego zależy koszt choroby. Do analizy wybrano najczęstsze problemy zdrowotne występujące wśród pracowników, następnie przeprowadzono standaryzację według kryterium wieku, która pozwoliła na porównanie populacji Medicover z populacją pracowników ubezpieczonych w ZUS. W dalszej kolejności obliczono koszty absencji chorobowej i nieefektywnej obecności w pracy (prezenteizmu) dla pracowników w modelu Medicover oraz ogólnej populacji pracowników w Polsce.

– Porównując model opieki w Medicover z danymi ZUS, obliczyliśmy, iż pracodawca, inwestując w naszą opiekę, oszczędza w ciągu roku na kosztach choroby aż 726 zł w przeliczeniu na każdego pracownika. W porównaniu z danymi z ubiegłego roku, oszczędność ta wzrosła o ponad 100 zł na 1 pracownika – podkreśla Artur Białkowski, Wiceprezes Zarządu Medicover Polska. - Różnica ta została obliczona na podstawie siedmiu najczęstszych przyczyn zwolnień lekarskich wśród polskich pracowników i obejmuje zarówno koszty nieobecności w pracy, jak i obniżonej efektywności związanej z chorobą – dodaje.

Zakładając, że każdy pracodawca zainwestowałby w model opieki zdrowotnej prowadzony przez Medicover Polska, budżet państwa mógłby zaoszczędzić w skali roku aż 11 854 mld zł.

– Analiza ekonomiczna przedstawiona w raporcie daje nam jasną odpowiedź na pytanie, czy wydatki na wysokiej jakości opiekę medyczną to koszt czy inwestycja. Przy oszczędnościach sięgających 726 zł  na każdego pracownika dla wszystkich jest jasne, że wdrażanie długofalowych, wielowymiarowych  i interesujących dla pracowników programów profilaktyczno-leczniczych może przynieść pracodawcy wyłącznie korzyści  – skomentowała dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspert w obszarze kapitału ludzkiego i zdrowia publicznego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

– Prezentowane dane to również sygnał dla całego systemu ochrony zdrowia, że inwestycja w wysokiej jakości, dopasowaną do potrzeb pracowników opiekę medyczną może generować ogromne oszczędności – tłumaczy Artur Białkowski. – Zdrowe społeczeństwo, zdrowy pracownik to dla gospodarki większa wydajność, dłuższa aktywność zawodowa, a tym samym szybszy wzrost gospodarczy i mniejsze koszty społeczno-ekonomiczne – dodaje.

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016” został przygotowany w oparciu o dane Medicover oraz ogólnodostępne raporty ZUS i GUS.Źródło: Medicover