Karta informacyjna leczenia szpitalnego, karta odmowy przyjęcia do szpitala i pisemna informacja specjalisty dla lekarza kierującego będą obowiązywać tylko w formie elektronicznej od 1 stycznia 2019 r. Rok później pojawią się obowiązkowe e-recepty, a od 1 stycznia 2021 r. skierowania. Zmiany te zakłada nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo Zdrowia. O zmianach we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

– Wydłużenie terminu związane jest z nieprzygotowaniem placówek. Zgodnie z badaniem poziomu ich informatyzacji przeprowadzonym przez CSIOZ w 2016 r., z EDM korzystało zaledwie 41 proc. szpitali – mówi Marcin Węgrzyniak, dyrektor CSIOZ.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Karolina Kowalska