Informatyzacja ochrony zdrowia w ostatnich latach rozwija się  bardzo dynamicznie. Podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, umożliwiają już między innymi swoim pacjentom możliwość elektronicznego zapisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, czy możliwość sprawdzania na stronach internetowych wyników przeprowadzonych badań.

Czytaj: Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia: informatyzacja pozwala obliczyć koszty >>>

W najbliższym czasie rozwój informatyzacji w ochronie zdrowia nadal będzie postępował, lecz jednym z kluczowych problemów spowalniających ten proces, jest niewystarczająca ilość profesjonalistów w dziale IT w jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia, aktualne zarobki branży IT poza sferą budżetową są o 50 procent wyższe od ogółu wynagrodzeń innych grup zawodowych. Płace mogą wynosić więc od około 5 000 zł netto do około 30 000 zł netto, w zależności od posiadanego dyplomu i certyfikatów oraz innych umiejętności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia, wynagrodzenie zasadnicze dla głównego specjalisty wynosi maksymalnie 4 650 zł brutto. Pracownik może otrzymać dodatek specjalny w maksymalnej wysokości 2 278 zł brutto.

W związku z tak dużym zróżnicowaniem wysokości wynagrodzenia pracowników IT w administracji publicznej i poza nią, projektowane rozporządzenie proponuje zmianę:

- miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia). Wysokość minimalnej stawki od I do XV kategorii zaszeregowania ma się kształtować w granicach kwot od 1 1100 zł do 3 800 zł, zaś stawek maksymalnych w granicach kwot od 2 200 zł do 8 000 zł;

- stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych w Centrum;

- stanowisk zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych dla pracowników zatrudnionych w Centrum. Zmiana powyższa wynika z konieczności ustalenia stanowisk niezbędnych dla właściwego ukształtowania struktury Centrum, a także dostosowania wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia do realiów, które występują na rynku informatycznym. 

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.