Dokument w kompleksowy i bardzo szczegółowy sposób określa zasady promocji i marketingu  produktów leczniczych, a także reguluje tak istotne kwestie jak współpraca z organizacjami pacjentów oraz zasady postępowania w kontaktach z przedstawicielami systemu ochrony zdrowia.
 
Kodeks jest dokumentem samoregulującym, powstał  z inicjatywy firm zrzeszonych w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych  Infarma.

Dokument został zaktualizowany o zmiany polskiego prawodawstwa, wytyczne Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), a przede wszystkim wspólną wolę dalszej samoregulacji innowacyjnych firm farmaceutycznych.

- Przyjęcie znowelizowanego Kodeksu est kolejnym, ważnym krokiem w inicjatywach samoregulujących branżę, jakie podejmuje Infarma. Regulacje  Kodeksu, jakie dobrowolnie przyjmują na siebie firmy zrzeszone w Związku, są daleko bardziej restrykcyjne niż obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Jesteśmy przekonani, że droga  samoregulacji, którą podążamy jako innowacyjne firmy farmaceutyczne, choć niełatwa jest słusznym wyborem - powiedział Paweł Sztwiertnia, dyrektor generalny Infarmy.

Kodeks jest otwarty do przystąpienia dla wszystkich przedsiębiorców branży farmaceutycznej oraz organizacji społecznych ich zrzeszających.

- Konsekwentnie podejmując i wdrażając wymagające standardy prowadzenia akcji edukacyjnych oraz  promocyjnych produktów leczniczych oraz dbając o transparentność relacji ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów dajemy przykład innym organizacjom i całemu otoczeniu zewnętrznemu, iż fundamentem działań firmy farmaceutycznej jest dobro pacjenta i zawsze etyczne postępowanie- powiedziała Marynika Woroszylska-Sapieha, prezes Infarmy.

Działania reklamowe i marketingowe produktów leczniczych muszą być prowadzone w sposób odpowiedzialny i etyczny. Ważne jest nie tylko rzetelne informowanie o działaniu danego leku, ale także istotna jest forma przekazu oraz sposób informowania. Oprócz przestrzegania przepisów prawnych.