Według Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) pacjenci i przedstawiciele zawodów medycznych mogą nadal stosować ten lek zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu, z zachowaniem zwiększonej ostrożności i starannego monitorowania pacjentów w celu wykrycia objawów choroby zakrzepowo-zatorowej (powstawanie zakrzepów w żyłach i tętnicach) oraz okluzji naczyń.
PRAC zaleca, aby w informacji o produkcie znalazły się dodatkowe ostrzeżenia o ryzyku działań niepożądanych ze strony układu krążenia oraz informacje o dostosowaniu leczenia chorób układu krążenia przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego.

Źródło: www.urpl.gov.pl,