Spośród instytucji publicznych najbardziej ufamy straży pożarnej - zaufanie do niej deklaruje 94 procent Polaków. Najmniej - Sejmowi, Senatowi i rządowi; nie ufa im prawie sześć osób na dziesięć - wynika z badania GUS. 

Dużym zaufaniem Polacy darzą wojsko (ponad 72 procent osób) oraz policję i Kościół (po około 67 procent). 

Mniej niż co druga osoba ufa sądom. "Zdecydowanie" ufa im 5,8 procent respondentów, "raczej" ufa 40,9 procent. "Zdecydowaną" nieufnością darzy sądy 11,3 procent badanych, "raczej" wymiarowi sprawiedliwości nie ufa 24,4 procent.

Jak wskazał GUS, poziom zaufania do wybranych instytucji zależny jest od płci respondentów, od wieku oraz miejsca zamieszkania. 

GUS pytał też respondentów o zaufanie do ludzi "ogólnie rzecz biorąc". Okazuje się, że około 78 procent badanych ufa innym. Brak zaufania wyraziła niemal co siódma osoba - około 15 procent. Najbardziej ufamy najbliższym: rodzicom, dzieciom, małżonkom (98 procent wskazań) oraz znajomym i przyjaciołom (93 procent).
 

Osobom nieznajomym, które spotyka się w różnych sytuacjach, ufa tylko około 39 procent osób, natomiast brak zaufania zadeklarowało około 42 procent, a niemal co piąta osoba (około 19 procent) nie potrafiła określić, czy ma zaufanie do nieznajomych, z którymi spotyka się na co dzień.

Jak podaje GUS, wyniki pochodzą z II edycji Badania spójności społecznej, zrealizowanej w I połowie 2015 roku. Wzięło w nich udział 14 tysięcy osób w wieku 16 lat i więcej. (pap)
Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł