Współpraca będzie dotyczyła edukacji zdrowotnej, szczególnie realizacji programów edukacyjnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym i uzależnieniu od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy.

Zarówno szefowa MEN, jak i minister Marek Posobkiewicz zadeklarowali wymianę informacji dotyczących warunków nauczania, szczególnie w zakresie profilaktyki wad postawy.

Poza tym w ramach współpracy obie instytucje zadeklarowały chęć organizacji cyklu konferencji wojewódzkich dotyczących tematyki promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału w spotkaniach z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów oraz przedstawicieli Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zostaną zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy.

Spotkania będą odbywały się od marca do maja 2018 roku.


 [-DOKUMENT_HTML-]