Według komunikatu GIS obecnie transmisja wirusa utrzymuje się na terenie obszarów wiejskich i podmiejskich, w szczególności w okolicy stolic Gwinea - Conakry, Sierra Leone – Freetown oraz Liberia – Monrovia oraz na terenach powiatów wzdłuż granic przyległych do ww. trzech państw.

Podana liczba zachorowań zawiera zarówno przypadki potwierdzone laboratoryjnie, prawdopodobne jak i podejrzane, jest to więc liczb, która może ulec zmianie, gdyż dane epidemiologiczne ulegają ciągłej aktualizacji.

W Gwinei odnotowano łącznie 485 zachorowań, w tym 358 śmiertelnych. W Liberii odnotowano łącznie 468 przypadków, w tym 255 śmiertelnych. W Sierra Leone wystąpiły łącznie 646 zachorowania, w tym 273 śmiertelne. Nigeria poinformowała o 3 nowych prawdopodobnych zachorowaniach (2 osoby z personelu medycznego, 1 osoba która podróżowała do Gwinei).

Pierwszy odnotowany przez Nigerię w ostatnim tygodniu lipca 2014 roku  przypadek gorączki Ebola dotyczył u 40-letniego mężczyzny, który podróżował liniami lotniczymi z Liberii przez Lome (stolica Togo) oraz Accrę w Ghanie do Lagos-stolicy Nigierii.

WHO potwierdza, że sytuacja epidemiologiczna w regionie jest poważna, w szczególności w Sierra Leone i Liberii, gdzie po pierwotnym okresie niskiej zachorowalności obecnie liczba przypadków wzrasta.

Ministerstwa Zdrowia Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii, Togo i Ghany wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia oraz innymi organizacjami kontynuują działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na gorączkę Ebola. W ostatnich dniach odbyło się spotkanie Dyrektora Generalnego WHO z wysokimi przedstawicielami państwa regionu Afryki Zachodniej (tj. Gwinei, Sierra Leone, Liberii, Wybrzeża Kości Słoniowej). Efektem spotkania było podpisanie dokumentów, w którym kraje te zobowiązują się do wdrożenia kolejnych bardziej restrykcyjnych środków mających na celu powstrzymanie rozprzestrzenianie się epidemii Ebola w regionie, w szczególności: wprowadzenia izolacji określonych obszarów wraz z zapewnieniem zapasów dla ich mieszkańców, wzmożenia działań transgranicznych, wprowadzenia obowiązku pochówku ciał zgodnie z obowiązującymi przepisami zdrowotnymi, wzmocnienie opieki medycznej i diagnostyki laboratoryjnej oraz wzmocnienie nadzoru epidemiologicznego, poprawa profilaktyki i kontroli zakażeń we wszystkich  placówkach ochrony zdrowia.

W chwili obecnej czynnikami, które utrudniają opanowanie epidemii gorączki Ebola na terenie Gwinei, Sierra Leone i Liberii są rozległość obszaru, na którym utrzymuje się transmisja wirusa oraz znajdują się źródła zakażenia, lokalne uwarunkowania kulturowe i religijne np. tradycja pochówku zwłok osób zmarłych wymagająca bezpośredniego kontaktu uczestników pogrzebu  z ciałem osoby zmarłej oraz nasilony przepływ osób pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz przez granice tych państw.