Podmiotem odpowiedzialnym jest Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o. 

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął protokół nr NI-1617-15 z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków, który zawiera orzeczenie, że badania próbka produktu Ossopan w zakresie przebadanych parametrów nie odpowiada wymaganiom specyfikacji ze względu na niejednolite zabarwienie tabletek.

Poza tym stwierdzono, że w ocenie wizualnej produktu występują różnice w intensywności barwy pomiędzy poszczególnymi tabletkami, a w przypadku tabletek słabiej zabarwionych widoczne jest nierównomierne rozłożenie barwnika na powierzchni tabletki.

Przeprowadzone przez wytwórcę badania stabilności potwierdziły także wynik poza specyfikacją w zakresie parametru zawartość wody.

Źródło: www.gif.gov.pl

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>