Podmiotem odpowiedzialnym w kraju eksportu jest PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Numer pozwolenia to 545/15. Kraj eksportu to Republika Czeska, importer równoległy: Forfarm sp. z o.o.

26 lutego 2016 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek importera równoległego o wycofanie z obrotu podanej serii produktu Bisocard. Decyzja została podjęta w związku ze stwierdzeniem na części opakowań etykiety dedykowanej dla produktu sprowadzonego w ramach importu równoległego z Węgier, różniącej się kodem EAN 5909991232023 oraz numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce 503/15.