Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: 019616 i dacie ważności: 03.2018.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

26 września 2017 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął protokół z badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny dotyczący podanej serii produktu Lakcid.

Badanie wykazało, że próbka tego produktu jest niezgodna ze specyfikacją podmiotu odpowiedzialnego w zakresie parametru określającego liczbę CFU pałeczek kwasu mlekowego.

Źródło: www.gif.gov.pl