Wycofany został produkt o numerze serii 3340413 i dacie ważności 04.2016.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. 

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu Idarubicin Teva. Decyzja został podjęta jako działania zapobiegawcze, w związku z wynikiem poza limitem specyfikacji (OOS) uzyskanym w trakcie oceny wizualnej prób archiwalnych oraz w badaniach stabilności. 

W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.