Wycofany został produkt o numerze serii: 03062015 i dacie ważności: 06.2017.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Herbapol Lublin S.A.

Do Głównego Inspektora Sanitarnego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanej serii produktu DEXApico. Decyzja ta wynikała ze stwierdzenia nieprawidłowego oznakowania terminem ważności części opakowań zewnętrznych podanego produktu. Zamiast prawidłowego terminu ważności 06.2017 na opakowaniach zewnętrznych znajduje się data: 06.6017.

Czytaj: GIF: wycofanie z obrotu kilku serii syropu Rubital>>>

W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.

Źródło praktycznej informacji na temat prawa farmaceutycznego oraz wynikających z niego obowiązków właścicieli aptek stanowi produkt LEX Apteka. Udostępnia on również komentarze ekspertów, a także daje możliwość zadawania pytań.

LEX Apteka można bezpłatnie przetestować: www.produkty.lex.pl/apteka