Podmiotem odpowiedzialnym jest Grzegorz Nowakowski Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej GEMI.

Wycofane zostały następujące serie produktu:

Numer serii: 010814, data ważności: 08.2016

Numer serii: 020814, data ważności: 08.2016

Numer serii: 030814, data ważności: 08.2016

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu podanych serii produktu Rubital. Przyczyną tej decyzji było zastosowanie nieaktualnych druków informacyjnych po zatwierdzeniu zmiany porejestracyjnej typu II, dotyczącej zmiany kategorii produktu leczniczego z roślinnego tradycyjnego stosowania na tradycyjny produkt leczniczy roślinny.

W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.

Aktualne informacje na temat rynku aptecznego, w tym komentarze eksperckie i codziennie aktualizowane akty prawne zapewnia unikalny produkt LEX Apteka.

Bezpłatne wersja testowa dostępna jest do pobrania www.produkty.lex.pl/apteka