Wycofane zostały następujące serie produktu:
Numer serii 335961, data ważności: 08.2016
Numer serii 415975, data ważności: 03.2017
Numer serii 515004, data ważności: 01.2018
Numer serii 535026, data ważności: 08.2018

Podmiotem odpowiedzialnym jest Sandoz GmbH, Austria.

11 maja 2016 do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie podanej serii produktu Cromoxal. Decyzja została podjęta ze względu na otrzymanie wyników poza specyfikacją w ciągłym badaniu stabilności po 36 miesiącach w zakresie parametrów: zawartość substancji czynnej, pH roztworu oraz jego objętości.