Podmiotem odpowiedzialnym jest Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
17 lutego 2014 roku Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał w obrocie i stosowaniu na ternie województwa kujawsko-pomorskiego podaną serię produktu leczniczego Lakcid. Powodem podjęcia tej decyzji było widoczne zbrylenie i zmrożenie ampułek.

Jak informuje GIT w swoim komunikacie, w toku postępowania wyjaśniającego produkt został przekazany do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w celu przeprowadzenia badań jakościowych.

5 marca 2014 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło sprawozdanie z tych badań wraz z orzeczeniem, że produkt jest niezgody ze specyfikacją podmiotu odpowiedzialnego i nie może być stosowany w lecznictwie. Na tej podstawie została wydana decyzja o jego wycofaniu z obrotu.