Podmiotem odpowiedzialnym jest Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH, Niemcy.
 

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanej serii produktu Arulatan, która została podjęta prewencyjnie w związku z wystąpieniem wyników poza specyfikacją. Informacja ta została potwierdzona w komunikacie przesłanym w systemie Rapid Alert z organu kompetentnego w Niemczech.