Decyzja dotyczy następujących serii produktu:

numer serii: 329304, data ważności: 11.2017
numer serii: 331584, data ważności: 11.2017
numer serii: 333899, data ważności: 12.2017
numer serii: 344689, data ważności: 04.2018
numer serii: 344670, data ważności: 04.2018
numer serii: 351083, data ważności: 05.2018
numer serii: 351067, data ważności: 05.2018
numer serii: 351899, data ważności: 05.2018
numer serii: 362513, data ważności: 08.2018
numer serii: 363456, data ważności: 08.2018
numer serii: 364475, data ważności: 09.2018
numer serii: 373131, data ważności: 12.2018

Podmiotem odpowiedzialnym jest Takeda Pharma sp. z o.o.

9 października 2017 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu Febrisan.

Decyzja ta została podjęta w związku ze stwierdzonymi niezgodnościami w zakresie zawartości Paracetamolu.

 

Źródło: www.gif.gov.pl