Decyzja dotyczy następujących serii produktu:

Numer serii: 01UV0414, data ważności: 04 2017
Numer serii: 02UV0414, data ważności: 04 2017
Numer serii: 03UV0414, data ważności: 04 2017
Numer serii: 01UV0514, data ważności: 05 2017
Numer serii: 02UV0514, data ważności: 05 2017
Numer serii: 01UV0714, data ważności: 07 2017
Numer serii: 01UV0914, data ważności: 09 2017
Numer serii: 02UV0914, data ważności: 09 2017
Numer serii: 03UV0914, data ważności: 09 2017
Numer serii: 01UV1214, data ważności: 12 2017
Numer serii: 02UV1214, data ważności: 12 2017
Numer serii: 03UV1214, data ważności: 12 2017
Numer serii: 04UV1214, data ważności: 12 2017
Numer serii: 01UV0315, data ważności: 03 2018
Numer serii: 02UV0315, data ważności: 03 2018
Numer serii: 03UV0315, data ważności: 03 2018
Numer serii: 04UV0315, data ważności: 03 2018
Numer serii: 01UV0515, data ważności: 05 2018
Numer serii: 01UV0615, data ważności: 06 2018
Numer serii: 01UV0715, data ważności: 07 2018
Numer serii: 02UV0715, data ważności: 07 2018
Numer serii: 01UV1015, data ważności: 10 2018
Numer serii: 02UV1015, data ważności: 10 2018
Numer serii: 01UV1215, data ważności: 12 2018
Numer serii: 02UV1215, data ważności: 12 2018
Numer serii: 01UV0316, data ważności: 03 2019
Numer serii: 02UV0316, data ważności: 03 2019
Numer serii: 03UV0316, data ważności: 03 2019
Numer serii: 04UV0316, data ważności: 03 2019
Numer serii: 05UV0316, data ważności: 03 2019
Numer serii: 01UV0416, data ważności: 04 2019
Numer serii: 02UV0416, data ważności: 04 2019
Numer serii: 01UV0516, data ważności: 05 2019
Numer serii: 02UV0516, data ważności: 05 2019
Numer serii: 01UV0616, data ważności: 06 2019

 

Podmiotem odpowiedzialnym są Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.


13 kwietnia 2017 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu Polcrom. Jej przyczyną było uzyskanie w próbach archiwalnych wyników poza specyfikacją dla parametru wygląd i przezroczystość roztworu.

Mając to na uwadze Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.

Źródło: www.gif.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]