Wycofane zostały następujące serie produktu:
Numer serii: 191465, data ważności: 31.08.2017
Numer serii: 192942, data ważności: 31.08.2017
Numer serii: 194883, data ważności: 31.08.2017
Numer serii: 194885, data ważności: 31.08.2017
Numer serii: 194889, data ważności: 31.10.2017

Podmiotem odpowiedzialnym w kraju eksportu jest Merck KGaA Niemcy. Kraj eksportu to Rumunia. Importer równoległy: Forfarm sp. z o.o.

4 sierpnia 2016 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek importera równoległego Forfarm sp.  o.o. w sprawie wycofania z obrotu podanych serii produktu Vigantoletten 1000.

Decyzja została podjęta w związku ze stwierdzeniem, że produkt z kraju eksportu nie był zgodny w zakresie substancji pomocniczych z wydanym pozwoleniem na import równoległy nr 280/15.


 

Źródło: www.gif.gov.pl