Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 28/WC/2015 wycofał z obrotu na terenie całego kraju kilka serii produktu Bactroban, krem i maść do nosa. Lek jest stosowany w leczeniu pierwotnych i wtórnych bakteryjnych zakażeń skóry.

Wycofane zostały następujące serie produktu:

Bactroban (Mupirocinum), 20 mg/g, krem

numer serii: C721357, data ważności: 19.09.2016

Bactroban (Mupirocinum), 20 mg/g, maść do nosa

numer serii: C684919, data ważności: 17.07.2017

numer serii: C722793, data ważności: 13.04.2018

numer serii: C7000828, data ważności: 13.10.2017

Podmiotem odpowiedzialnym jest GlaxoSmithKline Export Ltd, Wielka Brytania.

19 sierpnia 2015 r. do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu, w związku z potencjalną możliwością zanieczyszczenia substancji czynnej drobnymi cząsteczkami pochodzącymi z urządzeń i elementów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.

Zostało to potwierdzone w komunikacie przesłanym do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w systemie Rapid Alert z organu kompetentnego z Niemiec.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.gif.gov.pl, stan z dnia 20 sierpnia 2015 r.