Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: 1TR030415D i dacie ważności: 04.2018.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Actavis Group PTC ehf., Islandia.

19 grudnia 2017 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął protokół z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków, z którego wynika, że badania próbka produktu nie spełnia wymagań specyfikacji wytwórcy ze względu na obniżoną zawartość płynu w opakowaniu oraz nieczytelność oznakowania opakowań bezpośrednich z numerem serii i datą ważności, wynikającą z mokrych etykiet. Oględziny opakowań z wilgotnymi etykietami wykazały wyciek roztworu z opakowań.

 [-OFERTA_HTML-]