Reklama jest emitowana w formie spotu w stacjach telewizyjnych.

Poprzedni nakaz zaprzestania reklamy dotyczył syropu Neosine przeznaczonego dla dzieci. Wówczas uzasadnieniem do zaprzestania prowadzenia reklamy był fakt, że zawiera ona informacje niezgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego, wprowadza w błąd i zawiera zapewnienie, że produkt gwarantuje właściwy skutek, co jest niezgodne z przepisami Prawa farmaceutycznego.

Czytaj: GIF: nakaz wstrzymania reklamy syropu Neosine>>>

Podobne zarzuty dotyczą spotu reklamowego syropu Neosine w wersji „biuro”. W spocie tym zawarty jest komunikat o treści: „O tym, czy rozwinie się przeziębienie lub grypa decyduje pierwsze 48 godzin od zainfekowania wirusem. Jeśli zastosujesz w tym czasie Neosine, powstrzymasz namnażanie wirusa i nie dopuścisz do rozwoju choroby”. Odbiorca reklamy otrzymuje przekaz sugerujący, że przyjęcie leku chroni organizm przed rozwinięciem się grypy i przeziębienia. 

Tymczasem zgodnie z zapisami w Charakterystyce Produktu Leczniczego syrop Neosine należy stosować jedynie wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji dróg oddechowych.

Czytaj: Firmy farmaceutyczne wydają coraz więcej na reklamę>>>

Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził w związku z tym, że reklama narusza Prawo farmaceutyczne, art. 53, ust. 1, zgodnie z którym reklama produktu leczniczego nie może wprowadzać w błąd i powinna prezentować produkt leczniczy obiektywnie oraz informować o racjonalnym stosowaniu, art. 56 pkt. 2, który zabrania prowadzenia reklamy produktu zawierającej informacje niezgodne z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego oraz art. 55 ust. 2 pkt. 2, wskazujący, że reklama nie może zapewniać, iż przyjmowanie produktu gwarantuje właściwy skutek. 

Reklama miała zostać wstrzymana już w styczniu 2016, jednak w dalszym ciągu była ona emitowana, z nieznacznie zmienioną treścią, która nadal była niezgodna z przepisami Prawa farmaceutycznego.