Wycofane zostały następujące serie produktu:

Asaris, proszek do inhalacji (500 mikrogramów plus 50 mikrogramów), dawka inhalacyjna

numer serii: 223031015, data ważności: 10.2016

Asaris, proszek do inhalacji (250 mikrogramów plus 50 mikrogramów), dawka inhalacyjna

numer serii: 222017015, data ważności: 11.2016

numer serii: 222023015, data ważności: 11.2016

Podmiotem odpowiedzialnym jest Polfarmex S.A.

Czytaj: GIF: wycofanie z obrotu produktu leczniczego Asaris >>>

29 września 2015 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu Asaris. Decyzja została podjęta po zgłaszanych reklamacjach od pacjentów, związanych z zacinaniem się mechanizmu dozującego inhalatora.

Źródło praktycznej informacji na temat prawa farmaceutycznego oraz wynikających z niego obowiązków właścicieli aptek stanowi produkt LEX Apteka. Udostępnia on również komentarze ekspertów, a także daje możliwość zadawania pytań.

LEX Apteka można bezpłatnie przetestować: www.produkty.lex.pl/apteka