Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nakazującą natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy tabletek Diosminex, polegającej na dodawaniu do każdego zakupionego w aptece opakowania tabletek opakowania żelu Diosminex.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie administracyjne w związku z podejrzeniem, że działania reklamowe dotyczące tabletek Diosminex mogą naruszać obowiązujące przepisy w zakresie reklamy.

GIF powołuje się na art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), zgodnie z którym reklama produktu leczniczego nie może polegać na oferowaniu lub obiecywaniu jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za nabycie produktu leczniczego lub dostarczenia dowodów, że doszło do jego nabycia.

Tymczasem w ramach reklamy, w zamian za nabycie tabletek Diosminex kupujący otrzymywał gratis produkt Diosminex żel. Wymienione działania miały miejsce w dwóch aptekach na terenie województwa śląskiego. W wyniku złożonych przez świadków (kierowników apteki) zeznań ustalono, że przedstawiciel producenta produktu Diosminex dostarczył do jednej z aptek opakowania produktu Diosminex żel opatrzone naklejką „nie do sprzedaży, próbka bezpłatna” w celu rozdawania pacjentom albo na użytek własny farmaceutów z apteki. W drugiej aptece produkt został dostarczony przez hurtownię. Kierownik apteki twierdził, że dodawanie żelu do tabletek miało na celu uzupełnienie kuracji. Natomiast producent leku, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM, stwierdził, że działania reklamowe były wyłączną inicjatywą aptek.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.gif.gov.pl, stan z dnia 19 stycznia 2015 r.