W dniu 3 września GIF wydał decyzję uchylająca decyzję nr 6/WS/2013 z dnia 9.04.2013 r. która wstrzymywała w obrocie i stosowaniu na terenie całego kraju produkt leczniczy o nazwie Corhydron 100 (Hydrocortisonum), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji, 100 mg. Decyzja dotyczyła serii: 211161 i 212071.

GIF wydając przedmiotowa decyzję, wskazał że w świetle przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, Prezes URPL uznał, iż ustały przesłanki do wstrzymania ww. produktu w obrocie.
 

Źródło: www.gif.gov.pl