Konieczność wycofania produktu wynika z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków (protokół nr NI-1703-13), które wykazały, że badana próbka nie odpowiada wymaganiom specyfikacji. W przedmiotowej próbne stwierdzono obecność 0,9% roztworu chlorku sodu.
Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.

Źródło: www.gif.gov.pl