– Kierowałem się dobrem mieszkańców Gdańska oraz trudną sytuacją finansową szpitali – tłumaczy swoją decyzję Paweł Adamowicz. - Mam nadzieję, że udzielone ulgi przyczynią się do podwyższenia jakości usług medycznych i zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców Gdańska.

Umorzenie zaległości podatkowych dotyczy szpitali podlegających marszałkowski województwa pomorskiego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku prezydent umorzył zaległości podatkowe w łącznej wysokości 968 328 zł dla następujących placówek:
- COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.: 253 819,00 zł
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza: 208 542,00 zł
- Szpital Specjalistyczny im św. Wojciecha: 297 139,00 zł
- Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy: 208 828,00 zł

Za rok 2013 prezydent Gdańska umorzył zaległości podatkowe w łącznej wysokości 1 157 381 zł dla niżej wymienionych podmiotów:
- COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z o.o.: 484 081,00 zł
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof.Tadeusza Bilikiewicza: 161 153,00 zł
- Szpital Specjalistyczny im św. Wojciecha: 323 391,00 zł
- Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy: 188 756,00 zł


Źródło – Urząd Miasta Gdańsk