Grupa Robocza do spraw starzenia się społeczeństw jest organem międzyrządowym, który po raz pierwszy został zwołany w 2008 roku. Jest złożony z krajowych punktów kontaktowych do spraw starzenia się reprezentujących państwa członkowskie regionu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ), wraz z przedstawicielami organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Grupa pracuje w celu promowania dialogu politycznego pomiędzy państwami członkowskimi w ramach EKG w zakresie różnych aspektów zmian demograficznych w regionie, ze szczególnym naciskiem na starzenie i na relacje międzypokoleniowe oraz między płciami.

Czytaj: Zdrowe i aktywne starzenie się to wyzwanie >>>

Główne działania to koordynacja światowych i regionalnych porozumień w sprawie starzenia się oraz prace rozwojowe w dziedzinie starzenia się, szczególnie w pracy z poszczególnymi państwami członkowskimi w celu opracowania map drogowych dla celów upowszechnienia osób starszych.

Starzenie się społeczeństwa jest jednym z najważniejszych zjawisk naszych czasów, przynosi szeroko zakrojone wyzwania i możliwości.

Spotkanie organizowały Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Miasto Gdańsk.