W Gdańsku 9 października 2015 roku rozpoczął działalność pierwszy dom Senior-WIGOR. Oferta placówki skierowana jest do 30 gdańszczan w wieku 60+. Miasto otrzymało ponad 86 tysięcy zł dofinansowania w ramach rządowego programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 - Edycja 2015. Realizatorem projektu jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Podczas pobytu w placówce seniorzy skorzystają z zajęć ruchowych, rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych, warsztatów tematycznych. Przewidziano także wyjścia do kina i teatru, galerii lub na wycieczkę plenerową. W integracji międzypokoleniowej pomogą zapraszani wolontariusze.

- Program Senior-WIGOR to szansa na aktywną i zdrową starość - twierdzi minister Kosiniak-Kamysz. - Przykład ogromnego powodzenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku pokazuje, że seniorzy chcą i potrafią być aktywni. Musimy tylko im to umożliwić.

Program Senior-WIGOR Rząd przyjął wiosną 2015 roku. Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy na utworzenie dziennych domów seniora 370 mln zł. W tym roku dofinansowanie otrzymało 113 samorządów z całej Polski.

W domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nim pomieszczenia między innymi do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. Placówki będą wyposażone w bibliotekę, sprzęt RTV oraz komputer z dostępem do internetu. Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 12 października 2015 r.