Europejska Agencja Leków zakończyła przegląd danych, dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii dla leku Protelos/Osseor i wydała dodatkowe zalecenia dotyczące ograniczenia stosowania u pacjentów, u których przeciwwskazane są inne leki stosowane w leczeniu osteoporozy.

Leczenie tej grupy  pacjentów powinno być regularnie monitorowane  przez lekarzy prowadzących i zakończone  jeśli u pacjentów pojawią się problemy związane z pracą serca lub z układem krążenia, takich jak na przykład niekontrolowane nadciśnienie tętnicze lub choroba niedokrwienna serca.

W wyniku poprzedniej analizy danych dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii, przeciwskazania w stosowaniu leku Protelos/Osseor dotyczyły pacjentów mających problemy z pracą serca lub układu krążenia, na przykład po udarze lub zawale serca.

Zalecenia CHMP zostaną przekazane Komisji Europejskiej, która wyda ostateczną decyzję w tej sprawie.

Oprac. Magdalena Okoniewska

Źródło: URPL