Od lipca 2013 roku Euroimplant prowadzi negocjacje z instytucjami finansującymi - Konsorcjum Banków Spółdzielczych. W opinii zarządu spółki możliwe jest zawarcie w najbliższym czasie porozumienia pozwalającego na uniknięcie upadłości. Jednak jak informuje zarząd w komunikacie, złożenie wniosku w obecnym terminie było obowiązkowe, a możliwość zawarcia układu pod nadzorem sądu stwarza szansę ustabilizowania sytuacji finansowej spółki oraz kontynuowania jej działalności, a tym samym zaspokojenia roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Euroimplant S.A prowadzi działalność badawczo-rozwojową głównie w zakresie medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej, dotyczącą opracowania nowych oraz wykorzystania posiadanych technologii w tworzeniu produktów przyspieszających naturalne procesy regeneracji tkanek i narządów. W ramach umów zawartych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Euroimplant realizuje między innymi projekty dotyczące opracowania materiałów implantacyjnych.
W roku 2013 Euroimplant zakończył realizację projektu dotyczącego budowy i wyposażenia nowego laboratorium w Kajetanach. Inwestycja była finansowana ze środków unijnych.

Od 29 marca 2011 spółka jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.