Trybunał wydał wyrok w sprawie muzułmanki zatrudnionej w szpitalu w Nanterre na przedmieściach Paryża. Ponieważ mimo skarg niektórych pacjentów odmawiała ona zdjęcia chusty, nie przedłużono z nią umowy o pracę. Poskarżyła się ona na tę decyzję do sądu a po odrzuceniu kolejnych apelacji pozwała Francję do Trybunału w Strasburgu.

Trybunał jednogłośnie uznał, że nakazując zdjęcie chusty nie naruszono jej swobody wyznania, gwarantowanej w art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Sędziowie przyznali, że do ograniczenia tej swobody doszło, niemniej "nastąpiło to w słusznym celu ochrony praw i wolności innych osób".
"Państwo, które zatrudnia skarżącą w szpitalu publicznym, może uznać za konieczne, aby nie okazywała ona publicznie swojego wyznania podczas wykonywania obowiązków służbowych, w celu zagwarantowania równego traktowania chorych" - głosi wyrok.

Tym samym Trybunał zaaprobował obowiązującą w świeckiej Francji neutralność religijną osób wykonujących funkcje publiczne. I zgodził się z jurysdykcją sądów francuskich, które zasadę laickości i neutralności przedkładają ponad swobodę wyznawania religii przez jednostkę. (pap)