Skargę do Trybunału wniosła obywatelka Portugalii, której mąż zmarł wskutek komplikacji po operacji, i zarzuciła, iż zgon jej męża miał miejsce z naruszeniem art. 2 Konwencji o prawach człowieka, w którym chronione jest prawo do życia.

Trybunał przychylił się częściowo do zarzutu i stwierdził, że naruszenie prawa do życia miało miejsce wyłącznie w proceduralnym aspekcie art. 2 Konwencji, to jest wskutek nieprzeprowadzenia szybkiego i skutecznego postępowania krajowego w przedmiocie okoliczności śmierci pacjenta.

Postępowanie karne w omawianej sprawie trwało prawie 7 lat. Postępowanie przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej trwało już od ponad 7 lat, kiedy to skarżąca została poinformowana, że zostało ono zawieszone na czas trwania postępowania karnego. 

Cały artykuł www.lex.pl>>>

 [-DOKUMENT_HTML-]