4 lutego każdego roku odbywa się Dzień Walki z Rakiem, który ma na celu podniesienie świadomości na temat raka oraz ma zachęcać do zapobiegania, wykrywania i leczenia tej choroby.

Agencja odgrywa kluczową rolę w autoryzacji leków stosowanych w leczeniu raka. W Unii Europejskiej wszystkie nowe leki przeciwnowotworowe muszą być zatwierdzone centralnie na poziomie europejskim na zalecenie Agencji, a nie w każdym państwie członkowskim osobno.

Do tej pory Komisja Europejska zatwierdziła ponad 100 leków stosowanych w leczeniu lub zapobieganiu raka lub jej objawów na zalecenie Agencji Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP).

Więcej na ten temat na stronie internetowej EMA.